GUARANTEE

เงื่อนไขรับประกันยางรถยนต์ที่จัดจำหน่ายโดย บริษัท เจแอล ควอลิตี้ จำกัด

1. COMFORSER รับประกันโครงสร้างยาง               1 ปี

2. ARIVO รับประกันโครงสร้างยาง                      1 ปี

3. XBRI รับประกันโครงสร้างยาง                        2 ปี

4. Amp Tires

                   4.1 ATP รับประกันโครงสร้างยาง                   80,000 กิโลเมตร

                   4.2 ATA รับประกันโครงสร้างยาง                   60,000 กิโลเมตร

                   4.3 MTA รับประกันโครงสร้างยาง                  ตลอดชีพ (จนกว่าจะเลิกผลิต)

- รับประกันเมื่อซื้อและติดตั้งยางครบทั้ง 4 เส้นต่อรถ 1 คัน สำหรับยางทุกรุ่นที่ร่วมรายการ

- ผลิตภัณฑ์จะได้รับการประกัน เฉพาะกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นเนื่องจากข้อบกพร่องในด้าน กรรมวิธีการผลิต และ/หรือวัสดุที่ใช้ในการผลิต เท่านั้น 

- การรับประกันจะนับจากวันที่ในใบเสร็จรับเงินเป็นวันแรกและต้องมีการระบุเลขไมล์และทะเบียนรถเป็นสำคัญ (ร้านค้าที่ติดตั้งต้องบันทึกเลขไมล์และทะเบียนของรถที่ติดตั้งในใบเสร็จรับเงินด้วย)

- เมื่อยางเสียหายลูกค้าต้องนำยางที่เสียหายและใบเสร็จรับเงินต้นฉบับจากร้านค้าที่มีการระบุเลขไมล์และทะเบียนรถส่งให้ทางบริษัทฯ จำกัดตรวจสอบ เมื่อบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่ายางเส้นที่เสียหายอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะเปลี่ยนยางเส้นใหม่เป็นรุ่นตามที่ระบุ ในใบเสร็จ หากยางที่เคลมให้ใหม่มีราคาสูงกว่าเดิม ลูกค้าต้องชำระส่วนต่างที่เกิดขึ้นโดยคิดจากราคา ณ วันที่เปลี่ยนยางใหม่ และลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระค่าบริการกรณีต้องตั้งศูนย์ล้อใหม่ การรับประกันนี้จะเคลมเป็นยางเส้นใหม่เท่านั้น ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือส่วนลดใดๆ ได้

- การรับประกันไม่ครอบคลุมค่าความเสียหายของอะไหล่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ เช่น กะทะล้อ ล้อแม็ก เป็นต้น หรือค่าความเสียหายของรถจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ ค่าเสียเวลา ค่าเสียหายที่ไม่ได้ใช้รถ ค่าความไม่สะดวกในขณะที่รถของท่าน ไม่สามารถใช้งานได้

 ข้อยกเว้น ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้จะไม่อยู่ภายใต้นโยบายการรับประกัน

          - ผลิตภัณฑ์ที่เสียหายเนื่องจาก การถอด-ประกอบ หรือการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง

          - ยางที่เคยได้รับการซ่อมแซม การเปลี่ยนหน้ายาง หรือเรียกร้องการชดเชยมาก่อน

          - ผลิตภัณฑ์ที่เสียหายจากการกระทำหรือการใช้งานไม่ถูกต้อง เช่น ศูนย์ล้อไม่ถูกต้อง, ล้อไม่สมดุลย์, การบกพร่องของเบรคหรือโช๊คอัพ, การเติมลมยางไม่ถูกต้อง, การบรรทุกน้ำหนักเกินอัตรา, ความเสียหายจากการสัมผัสน้ำมัน สารเคมี ไฟหรือความร้อน, การใช้กระทะล้อไม่ได้มาตรฐาน, ถูกทำลายหรือกระแทก, ขับรถขณะลมยางอ่อนผิดปกติ, ความเสียหายโดยเจตนาโดยลูกค้าหรือบุคคลที่สามหรือการใช้งานอื่นๆที่ไม่ถูกต้อง

          - ผลิตภัณฑ์ที่เสียหายจากอันตรายบนถนน เช่น ตะปู, สลักเกลียว, หิน, แก้ว, วัตถุแหลมคม, ขอบถนน หรือจากสิ่งของที่ติดเข้าไปในร่องยาง/โครงยาง หรือจากส่วนประกอบของตัวรถยนต์

          - ผลิตภัณฑ์ซึ่งนำมาซื้อขายใหม่ หรือถูกเปลี่ยนเจ้าของ

          - ยางที่ไม่ใช่ยางใหม่แท้จากโรงงาน หรือยางที่ไม่ได้ซื้อผ่านผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการจากบริษัท

          - ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุเลยกำหนดระยะเวลาการรับประกัน

หมายเหตุ

         -          กรณีที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ให้ถือว่าไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันยาง

         -          ผลการตรวจสอบและพิจารณาของ บริษัท เจแอล ควอลิตี้ จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด